Audyt RODO

Audyt RODO

Audyt RODO

Audyt RODO –  w ramach tej usługi:

  • wskażemy miejsca w stosunku, do których informacji należy stosować przepisy RODO
  • określimy status podmiotów przetwarzających dane osobowe (administrator, procesor)
  • zweryfikujemy przesłanki przetwarzania danych osobowych określone w RODO w kontekście legalności przetwarzania na potrzeby poszczególnych procesów realizowanych przez klienta
  • dokonamy przeglądu stosowanych klauzul zgód
  • dokonamy przeglądu stosowanych klauzul (obowiązków) informacyjnych,
  • przeanalizujemy treści stosowanych umów powierzenia przetwarzania danych
  • określimy procedury realizacji praw podmiotów danych (np. w zakresie prawa dostępu do danych)
  • określimy procedury realizacji obowiązków administratorów danych / procesorów (np. w zakresie powiadomień o naruszeniach)
  • przeanalizujemy stosowane środki techniczne (informatyczne, fizyczne) i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych pod kątem zgodności ze wskazaniami RODO.

Efektem końcowym audytu jest raport przedwdrożeniowy prezentujący opis niezgodności, w tym wykryte naruszenia prawa, dowody potwierdzające niezgodności oraz rekomendacje, co do sposobu likwidacji niezgodności. Omawianą usługę możemy rozszerzyć o propozycje wdrożenia przydatnych narzędzi IT, które wspierałyby spełnianie wymogów RODO w zakresie bezpieczeństwa IT