Oferta RODO-Kancelaria

Oferta RODO-Kancelaria Szczecin

Oferta Rodo-Kancelaria Szczecin skierowana jest do firm mających na celu w pierwszej kolejności ochronę własnych interesów.

Oferta Kancelarii

Posiadamy doświadczenie w branżach:

 • prawnej
 • informatycznej
 • medycznej
 • hotelarskiej
 • nieruchomości
 • telekomunikacyjnej
 • samochodowej

Oferta RODO-Kancelaria
Konsorcjum Szczecin

Kancelaria P. Kowalweski
Kancelaria P. Kowalewski
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Przemysław Kowalewski
SOFTMED
Krzysztof Gałas

Rozwiązania informatyczne
SOFTMED
SOFTMED Krzysztof Gałas
Aleja Niepodległości 17 I piętro
70 – 412 Szczecin
Myśliwska 17/2
71-662 Szczecin
www.pkowalewski.pl www.softmed.eu
www.softmed.net.pl

Jak możemy pomóc:

 • Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych wraz z mapą procesów przetwarzania danych osobowych
 • Audyt RODO (audyt w zakresie spełnienia wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i przygotowanie check listy wdrożeniowej RODO
 • Ocena ryzyka i/lub ocena skutków dla ochrony danych osobowych
 • Przygotowanie klauzul zgód oraz klauzul informacyjnych
 • Przygotowanie procedur, polityk i umów powierzenia
 • Wdrożenie procedur i rozwiązań faktycznych
 • Powołanie Inspektora ochrony danych osobowych / Specjalisty ds. ochrony danych/ Zespołu ds. ochrony danych
 • Szkolenia dla pracowników z nowych zasad ochrony danych osobowych

Audyt RODO

Audyt RODO

Audyt RODO

Audyt RODO –  w ramach tej usługi:

 • wskażemy miejsca w stosunku, do których informacji należy stosować przepisy RODO
 • określimy status podmiotów przetwarzających dane osobowe (administrator, procesor)
 • zweryfikujemy przesłanki przetwarzania danych osobowych określone w RODO w kontekście legalności przetwarzania na potrzeby poszczególnych procesów realizowanych przez klienta
 • dokonamy przeglądu stosowanych klauzul zgód
 • dokonamy przeglądu stosowanych klauzul (obowiązków) informacyjnych,
 • przeanalizujemy treści stosowanych umów powierzenia przetwarzania danych
 • określimy procedury realizacji praw podmiotów danych (np. w zakresie prawa dostępu do danych)
 • określimy procedury realizacji obowiązków administratorów danych / procesorów (np. w zakresie powiadomień o naruszeniach)
 • przeanalizujemy stosowane środki techniczne (informatyczne, fizyczne) i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych pod kątem zgodności ze wskazaniami RODO.

Efektem końcowym audytu jest raport przedwdrożeniowy prezentujący opis niezgodności, w tym wykryte naruszenia prawa, dowody potwierdzające niezgodności oraz rekomendacje, co do sposobu likwidacji niezgodności. Omawianą usługę możemy rozszerzyć o propozycje wdrożenia przydatnych narzędzi IT, które wspierałyby spełnianie wymogów RODO w zakresie bezpieczeństwa IT

Outsourcing IODO

Outsourcing IODO

Outsourcing IOD

Wybierając usługę outsourcing IODO zyskujesz stałe wparcie prawne i informatyczne, na których Ci zależy. Na tę usługę składa się:

 • doradztwo w zakresie przepisów i dobrych praktyk w ochronie danych osobowych
 • prowadzenie regularnych audytów zgodności organizacji klienta z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami składającymi się na wdrożoną politykę bezpieczeństwa
 • prowadzenie cyklicznych szkoleń zwiększających świadomość pracowników nt. obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych
 • opracowywanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych
 • reprezentowanie klienta przed GIODO, w tym uczestnictwo w kontrolach, prowadzenie  korespondencji, zgłaszanie incydentów, prowadzenie konsultacji
 • rozpatrywanie skarg na działalność klienta związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W kontekście przepisów RODO (GDPR) w ramach outsourcingu IOD, wykonywane byłyby również następujące obowiązki:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO/GDPR oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 • monitorowanie przestrzegania RODO/GDPR, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 • udzielanie na żądanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO/GDPR,
 • współpraca z organem nadzorczym,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, których mowa w art. 36 RODO/GDPR, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
 • Bieżące doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO i przepisów wykonawczych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych RODO Szczecin

Inspektor Ochrony Danych Osobowych RODO Szczecin

Kontakt IODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych RODO Szczecin – zapraszamy do współpracy.

Twoja firma jest dla nas najważniejsza.

Rodo-Kancelaria zrzesza wyspecjalizowaną kadrę Prawników, Specjalistów IT, Specjalistów w Marketingu i Zarządzaniu pełniących rolę Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Mamy odpowiednią wiedzę i praktykę. Umów spotkanie a my przyjedziemy i omówimy Twoje potrzeby. Ustalimy plan współpracy, przygotujemy schemat działań związanych z opracowaniem dokumentacji Ochrony Danych Osobowych RODO w Twojej firmie.

Oddaj się w ręce profesjonalistów.

RODO-Kancelaria Konsorcjum Szczecin

 

Kancelaria P. Kowalweski
Kancelaria P. Kowalewski
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Przemysław Kowalewski
SOFTMED
Krzysztof Gałas

Rozwiązania informatyczne
SOFTMED
SOFTMED Krzysztof Gałas
Aleja Niepodległości 17 I piętro
70 – 412 Szczecin
Myśliwska 17/2
71-662 Szczecin
www.pkowalewski.pl www.softmed.eu
www.softmed.net.pl
 • IODO Przemysław Kowalewski tel. +48 501 10 38 82
 • IODO Krzysztof Gałas tel. +48 664 43 20 43
 • IODO Aneta Adamska tel. +48 504 24 42 22
 • IODO Dariusz Stępień tel. +48 510 47 16 01

ZGODY

Wysłanie maila jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od RODO-Kancelaria informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

 

RODO-Kancelaria Szczecin

RODO-Kancelaria Szczecin

RODO-Kancelaria Szczecin – Witamy na stronie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych IODO ze Szczecina.

WItamy na Stronie IODO

Nasza RODO-Kancelaria Szczecin zrzesza Specjalistów w Ochronie Danych Osobowych.

Prawnicy, Specjaliści branży IT, Specjaliści w dziedzinie Marketingu i Zarządzania łączą siły umysłu i doświadczenia celem zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług.

Dział Prawny wyspecjalizowany w RODO wyjaśni Państwu w prosty sposób szczegóły zawiłych paragrafów związanych z Ochroną Danych Osobowych.

Specjaliści branży IT zadbają o szczegółowy i profesjonalny audyt w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Specjaliści w dziedzinie marketingu i zarządzania – podpowiedzą w jaki sposób zarządzać przepływem informacji w ODO.

Kancelaria P. Kowalweski
Kancelaria P. Kowalewski
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Przemysław Kowalewski
SOFTMED
Krzysztof Gałas

Rozwiązania informatyczne
SOFTMED
SOFTMED Krzysztof Gałas
Aleja Niepodległości 17 I piętro
70 – 412 Szczecin
Myśliwska 17/2
71-662 Szczecin
www.pkowalewski.pl www.softmed.eu
www.softmed.net.pl

W dalszej części serwisu przedstawimy Państwu pełne informacje odnoście przeprowadzenia audytu a następnie przygotowania dokumentacji (procedur i zarządzeń) dotyczącej Ochrony Danych Osobowych zgodnie z wymogami Dyrektywy Unijnej RODO.

W 25 maja 2018 wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), określane również jako General Data Protection Regulation (GDPR). Będzie ono dużo bardziej wymagające i restrykcyjne co do instytucji przetwarzających dane osobowe niż obowiązujące do tej pory prawo.

Dane osobowe zyskują coraz większe znaczenie nie tylko w sferze prawnej, ale również ekonomicznej. Szacuje się, że wartość danych osobowych Europejczyków może osiągnąć w najbliższych latach wartość niemal 1 bln euro.

Jednocześnie rośnie również świadomość zagrożeń wynikających z udostępniania danych i związane z tym oczekiwania klientów do zwiększania ochrony ich prywatności.

W ramach spraw związanych z ochroną danych osobowych i wdrażaniem RODO pomożemy Państwu przejść bezboleśnie przez proces przygotowania dokumentów RODO.

RODO-Kancelaria Szczecin – zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do kontaktu z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych.

RODO-Kancelaria Szczecin przedstawia kilka zmian dotyczących wejścia w życie Dyrektywy Unijnej RODO i zasad ochrony danych osobowych – naciśnij link i dowiesz sie wiecej.